Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

Celebració a Brussel·les del 10º aniversari de l'IMI

Els 10 primers anys d'aplicació del sistema IMI s'han celebrat el 10 d'abril de 2018 a Brussel·les amb una trobada de reflexió i commemoració. Més informació.
 

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI')

Des de la seua entrada en vigor el 4 de desembre de 2012, el Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI') constitueix un marc jurídic sòlid que garanteix el funcionament eficaç del sistema.

IMI i Protecció de dades

Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal en el sistema IMI.

Accés a IMI

IMI: què i qui

El sistema d'informació del mercat interior està destinat exclusivament a les autoritats públiques dels Estats membres (no és accessible als ciutadans ni empreses) i facilita la cooperació administrativa en relació amb diversos àmbits vinculats al mercat interior. Si desitja conèixer globalment què és IMI i qui participa en ell, visite aquesta secció.

Documentació

Manuals i documentació sobre el sistema IMI, butlletins editats per la coordinació IMI a Espanya, i referències legals sobre el sistema i els àmbits que atén. Si és vostè usuari/a de IMI, trobarà ací informació útil.

Ús i estadístiques

Algunes estadístiques sobre l'ús del sistema.

Enllaços

Enllaços útils per a usuaris d'IMI (sempre actors de alguna autoritat pública) i també per a ciutadans i empreses.

Sistema d'Informació del Mercat Interior

Coordinadora Nacional del Sistema IMI (NIMIC)
Esther Pérez Peláez

   c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid
   91 2734439

   esther.perez@correo.gob.es