62.022 persones es beneficien de la nova millora de la pensió de viduïtat a Catalunya